Ce fichier doit etre lut avec un navigateur qui supporte la police Terminal ! c'est le cas d'Internet Explorer mais malheureusement pas celui de Mozilla.
Si vous voyez autre chose que des espaces entres les guillemets (des ˙ par exemple) ici : "˙˙˙˙˙˙˙˙˙", vous ne pouvez pas voir ce fichier correctement...
Utilisez alors un autre format de fichier (BMP ou TXT).


&o&&&&&&&&&&&&&&&&&&ooYYYoooo&&&OOO&&&&&&ooo&&&&&&OOOOO&&&&&&&&&OOOOOO&&&&&&O&&&&o&&OOOOOOOO&&&&ooo&&&&&&&&&&&OOOOOOOOOOOOOOOO&&&&oooooo&&OO&&&&oYYYo&&&o&&&o&&O&&&&&&&&&&&&oYoo&&o&&O&&&oooooo
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ooooooooo&&OOO&&&&&&ooo&&&&&&OOOOO&&OOO&&&&OOOOOOO&&&&&O&&&oo&&OOOOOOOO&&&&&&&&OOO&&&&&OOOOOOO&&OOOOOOOOO&&&&&&oooo&&OOO&&&ooYoo&OO&&&&&&OOO&&&&&&&&&&&ooo&&&&&OOO&&ooooo&
&&OOOOOO&&&&O&&&&&&&&&o&&&&ooo&&OOOO&&&&oooo&&&&&&OOOO&&OOOOOO&OOOOOOOOOO&&&&&oooo&&OOOOOOOOO&O&&&&&O&&&&&O&OOOOOOOOOOOOOOO&OOOO&&&&&&&&&&OOOO&&&ooo&&OOO&OOOOOO&&&&&&&&O&&&&&&OOO&OOOOO&ooooo&
OOOOOOOOO&&&OO&&&&&&&&&&&&&&oo&&OOOOOO&&oooo&&&&&&OOOO&&OOOOOOOOOOOOOOOOOOO&&ooooo&OOOOO&OOOOOOO&&&&O&O&&OO&OOOO&OOOO&OOOO&O&O&&&&&&&&&&&OOOOOO&&ooo&OOOOOOOOOO&&&&&&&OOOOOOOOOOOOOOOOOO&&&ooo&
OOOOOOOOOO&OOOO&&&&&&&&&OO&&&&&&OOOO&&&&ooo&&oooo&&OOO&&&OOOOOOOOOOOOOOOOOO&&oooo&OOOOO&&&&O&&OOO&&O&&&&O&OOOOO&OO&OOOOOO&&OO&&OOOOOO&&&&OOOOOO&&ooo&OOEOOOOOOO&&&&&&&OOOOOOOOOOOOOOOOOO&&&&o&&
OOOOOOOEOOOOOOOOO&&&&&&OOO&&&&&OOOO&&O&&oooo&oooo&&OOOO&&OOOOOOOOOOOOOOOOOO&&ooo&&OOOO&&&&&O&&O&&&&&&OO&&&OOOOOOOOOOOOOOOOOO&OOO&&&&&&&OOOOOOOO&&oo&&OEEOOOOOOOO&&&&&&OOOOOOOOOOOOOOOOOOO&&&o&&
OEEOOOOEOOOOOOOOOO&&&&OOOOO&&&&OOO&&&O&&oooooooo&&OOOOO&&&OOOOOOOOOOOOOOOOO&&ooo&OOOOO&&&&&&&OO&O&&&OOOO&OEOOOOOOOOEOOOOOOOO&&OO&O&O&&&&OOOOOOO&&oo&&OOEOOOOOOOOO&OOOOOOOOOEOOOOOOOOOOOOO&&&&&&
OEEEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO&&&&OOOO&&OO&ooooooo&&&OOOO&&&&OOOO&&OOOOOOOOOOO&&ooo&OOOO&&&&O&OOOOO&&OOOOOOOEOOOOOOOOOEOOEEOEOOOOOOO&&&&&&&OOOOOO&&&&&&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEOOOOOO&&oo&&
EEEEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO&&&OOO&&&&&&oooooo&&&OOOOO&&&&OOOO&&&OOOOOOOOOOO&ooo&OOOOO&&&&OOOOOOOOOOEOEEEEEEOOOOOEEOOEEEOOOOOEOOO&O&&OO&&&&OO&O&&&&&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEOOOOO&&oo&&
EEEEEOOOOOOOOOOOOOOOOOOO&&O&&&&&&&&&&&&&ooo&&&&&OOOOOO&&&&OOOO&&OOOOOOOOOOOO&ooo&OOOO&&O&OOOOOOOOOOOEOEEEEEOEOOOOOO&&OOOOEEEOEOOOOO&OOOOO&&&OOOO&&&&OOOOOOOOO&O&OOOOOOOO&OOOOOOEEEEOOOOOOO&&&&&
EEEEEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO&&&&&&&&&&&&O&&&&&&&&&OOOEOOO&&&&OOOO&&OOOOOOOOOOOO&&o&&OOOO&&O&OOOOEOOEOOEEEEEEEOOO&&&&o&ooo&&OOOOOOOOOOO&OOOO&&OOOOOOO&&&OOOOOOOO&&&&OOOOOOOOOOOOOOEEEEEOOOOOOO&&&&O
EEEEEOOOOOOOOO&&&OOOOOOOO&&&&&&&&&&&OOO&&OOOOOOOOOOEOO&&O&OOO&&OOOOOOOOOOOOO&&&&OOOOO&o&O&OOOEOOEOOEEEEEEEO&&ooooooYYöYoo&OOOOO&oo&&&&OOO&&OOOOOOO&&&OOOOOOO&&&&&OOOOOOOOOO&OOEEEOOOOOOOOO&&&&O
OEEEEOOOOEOOOO&&&&OOOOOOOOO&&&&&&&&OOOOOOEEOOOOOOOOOOOOOOOOOO&&OOOOOOOOOOOOOO&&&&OO&&&&O&OOOOEEOEOOEOOEO&O&oYYoooooYYYYYY&OOOE&&YYöYoo&&&OO&O&OOOO&&&OOOOOOO&&&&&&OOOOOOOOO&OOEEOOOOOOOOOOOO&OO
EEEEEOOOOOOOO&&&&&OOOOOOOOO&&&&&&&&OOOOEEEEOOOOO&&&OOOOOOOOO&&OOOOOOOOOOOOOOOO&&&OO&o&&&&OOOOEEOOOOOOOO&o&oYYY&&&ooYYYYoo&EOEEO&oYööoY&&OOOO&&&&O&&&&OOOO&OOOOO&&&OOOOOOOOOOOOEEOOOOOOOOOOOOOOO
EEEEEOOOOOO&&&&&&&&&OOOOOO&&&&&&&&&OOOOEEEEOOOOO&&&OOOOOOO&&&&OOOOOOOOOOOOOOOO&&&&o&o&&&&&&&OOEOo&&&&o&o&oooYo&O&ooYYYYoo&EEEEE&&YöYYY&oo&&o&&&O&&&&&&OOOO&&OOOO&OOOOEEOOOOOOOEEOOOOOOOOOOOOOOO
EOEEEEOOOOO&&&&ooo&&&OOOOO&OOO&&&&&&OOEEEEEOOOOO&&&OOOOOO&&&&&OOOOOOOOOOO&&&&&&O&&ooo&&&o&&&&&&O&Yooo&ooooo&oo&OOooooYYo&OEE5EE&&oYYöYYYYYooooooo&&&&&&O&O&&OOOOOOOOOOEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
EOOEEEOO&O&&&&&&ooo&&&OOOOOOOOO&&&&&OOOOEOOOOOO&&&&OOOOOO&&&&OOOOOOOOOO&&&&&&OOO&oooYooooo&&oo&&ooYoYoooooooooo&&ooooYYo&OEE5EE&&ooYöYYYYoooooYYooo&&&&&&&OOOO&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
EEOOEOOO&&&&&&&&&&&&&&OOOOOOOOOOO&&OOOOOOOOOOOO&&&&OOOOOO&&&&OOOOOOO&&&&&&&&OOEO&ooooYYooYooooo&oYYYooYYoYoo&oo&&ooooYoo&OEE5EO&&oooYYYYYoooYYYYöYoooo&&&&OOO&&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
EEOEEOOO&&&&&&&&&&&o&&OOEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO&&&&OOOOO&&&&&OOOOOO&&&&&&&&&OEEEO&oYYoYöYoYoYooo&oYYooYYYYooo&&o&o&ooYYoOOEEEE&&&oooYYYYöooYYYöööööYYYoo&&&O&&&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
EEEEOOO&&&&&&&&&&&&&&&OOOOOOOOOOOOOOOEEEOOOOOOO&&&&OOOOOO&&&OOOOOOOOOOO&&&OOOEEEEO&ooYooYYYooYYoooYYooYYYYYYoooYoo&ooYYoO&OOOO&&&oooYööYöoööYöö.öööööööYoo&&OO&OOOOO&OOOOOOOOEEOOOOOOOOOOOOOOOO
OOEOO&&&&&&&&&&&&&&&&OOOOOEEEEEOOOOEEEEOOOOOOO&&&&&OOOOOO&&&OOOOOOOOOOOOOOOEEE55EO&oooo&ooooo&oooooYoYYYYYYYYoYYYööYYYoo&&&OO&&ooooYöYöYöYYYöö.ööööYöYYYYo&OOOOOOOO&&&OOOOOOOOEOOOOOOOO&OOOOOOO
OOOO&&&&oo&&&o&&&&&&OOOOOOEEEEEOOOOEEEOOOOOOO&&&o&OOOOOOO&&&OOOOOOOOOEOOOOOEE55555EO&&oo&&&&&o&&ooooooYYYoYoYoYöYö..YYoooo&&&&&oYYYYöYYYööYöööYöööYYYYYöYoo&&&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO&&OOOOOOO
&&&&&&&&o&&&&&&&&&&&OOOOOOOEEEEO&&OOOOOOOOOO&&&oo&&OOOOOO&&&OOOOOOOOOOOOO&OOEE5555EEEO&&&&o&&&&O&&&o&oYooYYö....ú...ööYYYYYoooYööYYYöööööööööYYYYöYYYYYYYoo&&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO&&OOOOOOO
&&&&&&&&o&&&&&OO&&&OOOOOO&&OOEO&&&OOOOOOOOO&&&ooo&&&OOOO&&&&OOOOOOOOOOOO&&OOEEEEEEE5OEEOOO&oo&&OOOO&&&oYoYöúúúúúúúúú.ú..öYYYYöööööö..ö..öYööYooYYYYYYYYYYYYo&OOOOOOOOOOOEOOOOOOOOOOOOOO&OOOOOOO
oo&&&&&&&&&&OOOO&&&OOOOO&&o&OO&ooo&OOOO&&&&&&&&oo&&&OOOO&&&&&OOOOOOOOOO&&&&OOO&o&OEEEOOOO&&oooo&OOO&&&oYö..úúúúúúúúúú.ö...ööööööööö.ööööYoYYooYYYYYYYYööYo&OOOOOOOOOOOOOEOOOOOOOEOOOOOO&&OOOOOO
oo&&&&&&&&&&OOO&&&OOOOO&&&&&&&ooYo&OOO&&&&&&&&ooo&&OOOOOO&&&&&&&&&OOOOO&&&&OEEoYYo&OO&&&&&&&oo&&&O&&&oY.ú.úúúúúúúúúúúúú..öööYYY.Yö.öö.öööoYooooYoYYYöööYYYo&&&&OOOOOOOOEEOOEOOOEEOOOOOOOOOOOOOO
oo&&&&&&&&&&OOO&&OOOOOOO&&&&&&oYYo&OOO&&&&&&&oooo&&&&OOOO&&&&&&&&&&&OO&&oo&OEO&YYYo&&&&O&O&o&&O&&oYYoY..úúúúúúúú...úúúú...ööYoYöYö..ööö.ööYY&oYooYYYYYYYooooo&&&OOEEEEEEEEEEEOOEEEOOOOOOO&OOOEE
&&&&&OOO&&&&O&&&&OOOOOOOO&&&&&oooo&OOO&&&&&oooooo&&&&&&O&&&&&&&&&&&&&&&oo&&&OEOööYYo&OOO&O&&OOOOO&ooYö.úúúúúúú˙˙˙úú˙úúú...öööooooö......öööööo&ooooooYYYYYo&&OOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOO&OOEEE
&&&&&&OOO&&&&&o&&O&&OO&OOO&&&&ooo&OOOOOO&&&ooooo&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&oo&OOOOYYYYo&&&OOO&o&&&oo&&Y.úúú˙úúúú˙˙úú˙˙˙˙˙úú....Y&&oooöö.ú...öööööooo&ooooYYooo&&OOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOOOOOEEE
&&&&&&&OO&&&&oo&&&&O&&&OOO&&&oooo&OOOOOOO&&&ooo&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&o&o&&&&OE&YYooo&&O&O&&o&o&&&&oöúúúú˙úú˙úúúú˙˙˙ú.ú˙˙ú.ööYYö&ooö..úú.....ö..YYoo&oooooooo&&OOEEEEEEEEEOEEEEEEEEEOOOOOOOOOEEE
&&&&&&&&&&ooooo&&&&O&&&OOO&&ooooo&OOOOOOO&&&ooo&&&&&&&&&&&&&&&&oooo&oooo&&&&OEOYYYYoo&&&&&&&O&&&&oöúúúúúúú˙˙úúúúú˙˙...ú˙˙˙.YoYooooYYY.ööö.úúú.ú.oooooooYYYoo&OOOEEEEEEEEEOOEEEEEEEEOOOOOOOOEEEE
&&&&&&&&&ooooooo&&&&&&&OOO&&ooo&&&OOOOOO&&&&&&oo&&&&oo&&&&&&&&ooYoo&ooooo&OOEEOöYYoooo&&&&YoOO&oY.úúúúúúúú˙˙˙úúú.˙˙ööY.ú˙˙ú.YY&oo&YYYYö.úúúú˙.ö.Y&o&ooYoYYYo&OOEEEEEEEEEOOOEEEEEEEEOOOOOOEOEEEE
&&&&&&ooooooooooo&&&&&O&&&&&o&&&&&&OOOO&&&&&&&oo&&&ooo&&&&&&&&oYYo&&ooo&o&&OOEEoYYoo&&&&&oY&&&oö.ú.úúúú...ú˙úúúú.ú˙úoo.˙˙úú...Yoo&YoYöö.ú˙˙ú.....ooYYYYYYoooo&OOEEEEEEEEOOOEEEEEEEEOOOOOEEEEEEE
&&&&&&oooooooooooooo&&O&&oo&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ooooooo&&&&o&&oooooooooooooo&OEEoYoYo&&O&ooo&&Yö.úúúú.YYYöúú˙˙ú..ú˙˙˙˙..úúú...ú.öo&oYöööö.úú...ú...oYYYYYYooo&&&OEEEEEEEEOOEEEEEEEEOOOOOEEEEEEEE
&&o&&&oooooooooooooo&&&&ooooo&&&&&&&&&&&&&oo&ooooooooo&&&&oooooooooYYYooYoo&OEEOYYYYYo&&YooYöö.....öYoYö.úú˙˙ú..öú˙˙˙˙˙úúú..úúú..ooYööööö.ú.Yöú.ö.öYYYYYööYo&&OOEEEEEEEOOEEEOEEEEEEOOOEEEEEEEEE
&ooo&&&oooooo&&ooo&&&&&ooooooooooooo&&&oooooooooooo&&&o&&ooooooo&&ooooooooo&&OEEoöööYoYöYoYö..ú...ööYoYú..úöYo&OOOo.˙˙˙˙˙˙ú.úúúú.öoYööööYYYöoöúö.ö.YYööö.ööo&OEEEEEEEEEOOOOOOOOEEEEEOOEEEEEEEEE
&oo&&&&o&&&oo&&ooo&&&&&ooooooooooooooooooooooooooo&&&&ooooooo&&&oooooo&ooo&&OEEEEYöYöööYoYööö....ú.ööYö..öYoYoO5E&O5EY˙˙˙˙˙úúúúú..YoYYYöYoooY..YöööööYYööööo&&OOEEEEEEOOOOOOOOOOEEEEOOEEEEEEEEE
oo&&&&&&&oooo&&&ooo&oo&&ooooooooooooooooooooooooooo&oooooooo&&&oooooooooo&OOEE555&öö..YoYöYYö.öööö.öööö.Yoö.úú˙.&O&O5Eö˙˙úúúúú.ú..YooYYöYYöúYoöYö.ö.ööYYö.ööo&OOEEEEEEOOOOOOO&&OOEEOOEEEEEEEEEE
&&OOO&&oYYYYo&&&oo&&&o&&&&&&&&oooo&ooooooooooooooooooooo&&ooo&&&oo&&ooooooOEEEEE55Oö.YY..YYö.ööYöYöö....ööö....˙˙˙.oOEOöúúú˙ú.....öYooooYö.úOEEEE&.ööööYöö.Yo&&OOEEEEEOOOOOO&&&&OOOOOEEEEEEEEEE
&&OOO&oYYYYo&&&&oo&&&&&&&&&&&&&&&&oooooooooooYYoooooooo&&&&&&&&&oooo&ooooo&&OOE555O.öö.ööööö...öö.öö..úú...úú..öú˙˙˙ú&Ooö.ö........öYoYYYY.YOE5Oo&oYYöö.ööö.o&&OOOEOEOOOOOOO&&&OOOOOOOOOOOEEEEO
OO&&&&ooooo&&O&&&o&&&&&&&&&&&&&&ooooooooooooYYYYoooooo&&&&oo&&ooooo&&&&oooo&OEE55E&öööYööö.....ö.öööúúúú.Yö.úú...öYö.öO&o&&Yö.ööööYööYYYYYo&&ö.ú.YooYöö.öö.ööo&&&OOOOOOOO&&&O&&OOOOOOOOOOOOEEOO
OO&&&&&o&&&&&&&&&o&&&&&&&&&&&&&ooooooooooooooYYooooo&&&&&ooo&&oooo&&&&oYooo&OOEEEEYöööö..ú.öööö.ööö.ú˙.ú.YYö.ú...ö&o..o&OO&YöööYYYYYöööö.Yo&Y˙˙úöYYYYYYö.öööööo&&&OOOOOOO&&&&&&&OOOOOOOOOOOOOOO
&&&&&&&&&&&&&&&&&&o&&&&&&&&&&&&ooo&ooYoooooooooooo&&&&&&ooooo&ooo&&&oYoooYo&&O&OOoö.......öööööööö..ú˙˙úúöYY.úú..ö..ööY&&&oYYYYooYYYöööööööYY˙.YööYoYYoö...ö.öY&&OOOO&O&&&&&&&&&OOOOOOOOOOOOOOO
&&&&&&&&ooo&o&oo&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ooYoooooooooooo&&&&&&oooo&&&&&&oooooooYoYYo&&&Yööö..öö.öööööö.ö...ú.úú.YY.úúúú....Yooo&oYooooooooYYYYYYYöY.ööööYYYYYYö.úú.öYo&&OO&&&&&&&&&&&&OOOOOOOOOOOO&&O
&&&ooooooooooooo&&&&&&&&&&&&&&&&&&oooooooooooooooo&&&&&&&&&&&o&&&&&o&&ooYYYöYo&&&Yööö..öööö.öYö.....ö....ö..ö.úú.....öooo&oö&&ooYY&&oYoo&OoYYYYYööoYYYoYö..úúú.o&&&&&&&&&&&&&&&OOOOOOOOOOOOO&OO
&&&oooooooooooo&&&&&&&&&&&&&&&&&&ooooYYoooooooooo&&&&&&&&&&&&&&&&&&&o&o&ooYöYoooY.öö...ööö.öööö.ööööööö..ö...ú.ú...úúöooooooooo&oooYYYYYööYooYYYööoYYo&Yööö.úú.öo&&&&&&&&&&OOOOOOOOEEOOOOOOOOOO
&oooooooooooooo&&&&&&&&&&&&&&&oooooooYYYoooooooo&&&&&&&&&&&&&&&&O&&&&o&oooööYooo..öö..öööööö....öööö..ö....úú..ú.....YYYoo&oooo&&Y&OO&&oYYYYo&oYYYoYYoooYöYYö.ööY&&&&&&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
&ooooooooooooo&&&&&&&&&o&oo&&ooooYYYoYYooooo&o&&&&&&&&&&&&&O&&OOOOOO&&&oooYYYoYö.ö.öööööYY.ö...ööööööö......öö..úúú.öYYYYoo&&YYo&&E555EEOOOEE55EoooY&ooYööööö..Yo&&&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
&&&oooooooo&&&&&&&&&&&ooooo&ooooooYYoooooooo&&&&&&&&&&&&&&OOO&OOOEO&&oo&&oYYYYY..ööööööYöööö.ú.öööööö..ú.........úú..YYYöYYo&YYöOE55555EEEOE555EYooooooYööö.ö..úöo&&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
O&&&ooo&&&&&&&&&&&&&&ooooooooo&&&&ooooooooooooooo&oooo&&&&&&&&OEEEO&&o&&oYooYYö.ööYöööYööööö.ú.ö....ööö.ú...ú...úúú..ööYöööYoYY..O55555EEEE5555oöooooooYöööööö.úúöo&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&oooooooooo&&&&&&ooooooooooooooooooooooo&&&OEEEEO&o&OoooooYYö.öYYö.öööööYö.úú...ú....ú.ú....úúúúú...YYööYYoYoöú.oE5555EE555E&úYooooYYYööööööö...Y&OOOOOOOOOOOOOOO&OOOOOOO&&OO
&&&&&&&&&&&O&&&&&ooooooooooooo&&&&&&&&ooooooooooooooooooo&&&&OEEOOO&&&&o&&oooYööYoYööYöööööö..ú.........úúúúú˙˙ú.úú..öYYYöooYoYö...öEEEEEEEEOo.˙YoooYYYYöYö..ö.ö..öo&&&&OOOOOOOOO&&&OOOOOOO&&&O
&&&&&&&&&&&&&&&&&ooooooooooooooo&&&&&&&&oooooooooooooooo&&&&&OOOOOO&&&&o&&&ooYööYYöööööYöööY...ú...ú....úúúú˙˙˙˙˙˙˙úöYYYYYYööYoYoYY.úYEE5EEYY...ooooooYYöööö......öY&&&&OOOOOOO&O&&&OOOOOOOOOOO
&&&&&&&&&&&&&&&&&&oooooooooooooooo&&&&&&ooooooooooo&&&&&&O&&&OOOOOO&&&&&&&&&&YYöYö.öö.öööööY.öúú...ú......ú˙˙ú˙˙˙ú˙ú.ööööööYY&oöY..˙˙˙úE5oú˙˙˙úYoYooYYöYööö.ö.....öYo&&&OOOOOOO&&OOOOOOOOOOOOOO
oo&&&oooo&&&&&&&ooooooYooooooooo&&OOO&&&&ooooooo&&&&&&&&&&&&OOOOO&&&&O&&&&O&OoYöö.öööööööYöY.öú....ú...öö.ú˙˙úú.˙˙˙úú..ö.YYoöö....öú˙˙˙.o˙˙˙˙úúöYYooYöYöY.öööö....öYo&&OOOOO&&&&OOOOOOOOOOOOOO&
oooooooooooooooooooYYYYoooooooo&OEEEEO&&&&&&&&&&&&&&&&OO&&&&OOEOO&&OOO&OO&OO&&oö..ö.ööööö.öö....ö..úú.....úú˙úú.˙˙úúú.úúú.ö...öYöö˙˙˙˙˙.ö˙˙˙˙.ö..YoYYöYYö.ööYöö....Y&&&OO&&&&&&&OOOOOOOOOOOO&&o
ooo&oooooYYooYYYYYYYYoooooooooo&OEEEEEO&&OOOOOOO&&&&&&&OO&&OOOOOOOOEO&OOOOOO&OoöööööYöYöööo....ööö.úú.ú.öö.ú˙˙ú.úú.úú....öYöYYööú˙˙˙˙˙˙öö˙˙˙˙˙.Yö.öoöYYYöööYööö....Y&&&OO&&OOO&&OOOOOOOOOOOO&oo
&&&&&oooYYYoYYYYYYYYooooo&&&&oo&OOOOOOOOOOOOOO&&&&&&&&O&&&&OEEEOOOEEOOOOOOOOOO&YööööYöYö.Yo.ö....ö...ú...ö.ú˙˙úúú˙úú.úú..öY.....ú˙˙˙˙˙˙öY˙˙˙˙˙..YöúöYYöYYYööYööö...öo&&&&&&OOO&OOOOOEOOOOOOO&oo
&&OO&&&oooooooYYYYYooooo&&&&&&&&&&OOOO&&OOO&&&&&&&&&&&&&&&OOOOEOEEEEOEOEOOOEEO&oöö.öYöY.öoYö....öö.öYú..Yö.úú˙˙ú˙˙úúú..ú........˙˙˙˙˙˙úYoú˙˙˙úú.YYYYöYöYoYYööYööö..öYo&&&&&&OO&OOOOOEEEOOEEOoo&
&&&&&&&ooooooooooooooooooooo&&&&o&&&&oooooooooooo&&&&&&&&&&OOOOOEEEEEEEEOOOEEEOoö.öööYööYYöö...öö.öYY..öYöö.úú˙˙˙˙úúúY.ö.ööY..úú˙˙˙˙úYO5EY˙˙˙.Yöö..öööYöoYoYYööYö..öYo&o&&&&OOOOO&&OOOOOOEO&o&O
&&&&ooooooooooooooooYooYYooooooooooooYYYYYYYYooooooooo&&&&O&&OEOEEEE55EOOOEEEEEoöööööYöYöYYö..ööö.öYööö.ööö.úú˙˙˙˙úúúöYö....úúúú˙˙úY&5555Eö˙˙.YooööY.öYöYYooYööYööööYYoo&&&&&OOO&&&&&&OOOO&&&&O
&&&ooooooooo&&&oooooYYYoYYoooooooo&&oooYYööööYYYYoooooo&&&&&OEOEEEE555EOOEOEEEE&YöööööYöYoYööööööööööYYöööö.ú˙˙˙˙˙˙úúöYoooöYööööúúoE555555Yúú.öööYYYööööYYoooYöööööYYYYooo&&&&&O&&&&oo&OO&&o&&O
o&ooooooooo&&&&oooooooooooooooo&&&&&&&oYYööööYYYYYYYoo&&&&&OOEOEEE5555EOOOOEEOO&&Yö..öYöYoYöö.öööYöYööYYYYö.ú˙ú˙˙˙˙..öYo&oooooYYöoE555555OYöYYo&YYYYYYööYYYYoYööYYYYooYYoYo&oo&&&&&&o&&O&&o&&&O
o&&oooooooo&&oooooYYooooooo&&&&&oo&&oYYöööööYYYooYYYYo&o&&O&OOEEEEEEEEEEOOOEEOEEO&ö..öYöYYoöööööYoYYöYYoYYöúú˙˙˙˙˙˙ú.öYo&&&o&&&&E55555555&Yoo&&&o&ooöYYööYöYooYööYo&ooYYoooooooooo&&o&&&&o&&&&&
&&&&ooooooooooYYYYYYYYYYoooo&&ooYYYoYYööööYYYoYooYYYoo&&&&&&OEEEEEEEE5EEOOEEEOEEEOY..YYöYYYYö.YöY&YYööoYYö..ú˙˙˙˙˙˙ú.ööoo&OOEEE5555555555&&&&OOoooooYYYYöYYYöYYYöoo&oooooooo&&&&oo&&ooooooo&&&&
ooooooooYYYooYYYYYYöYYYYYYYYooYYYYYYYYYYYYYYooooooooo&&&&&&&EEEEEEEEEEEEOEEEEEE55EoööYYYYöYöY.YöooYYöYoooYöö.˙˙˙˙˙úöYYYo&OEOE555555555555EOOO&YYooooooYYYYoööYYYoo&&&Yooooooo&&&&oo&&ooooooooo&
oooYYYYYöööYYYYYYYYYYYYYYYYooooYYYYooYYYYYYYYoooooooo&&&&&OOEEOEEEEEE5EEEEEEEEE55E&YöYYYöööööööY&YoYYYoo&oY.úúú˙˙úoEEOEEEEEEE5555555555555EOO&YYo&oo&oYoYYoYööYooOO&&ooooooYooooYYooooooooooo&&
oooYYYYöööYYYoYYYYYYYYYYYYYooooooooooYYYYYooYooooooYo&&o&&OOEOOEEEEEE5EEEEEEEE555EE&YYYYYöööY.YYoYoYYo&&&Yöö.úú˙.&E55EE55EOOEEE555EE5EEE555EO&YYoooooooYYYoYöYYoo&EO&o&oooooooooööYoYoooooooo&&
YYYYYYYöööYYYooYYYoYooYYYYoooooooooooYYYooooYYoooooYo&&&OOOOOOEEEEEEE555EEEEE5555EEEoYYYYYöYYöYYoYooY&&OYöYoYY.úoOE55EEE5EooOEEEEEEEEOOE5555EEoöY&oooooYYYYYYY&&&&OEO&&oooooooYoYYYYYYYooooooo&
YYYYYöööööYYYYYYYooooooYYYYYooooooooYYYYoooYYYYoooooo&&&OOOOOOEEEEEEEE55EEEE55555E55OooYYYYYööYYYYooo&&&Yoo&&o..o&E55EEE55&YoOEEEEEEEEE5555EE55Oo&oYoooYYYoYYo&OO&&OO&&ooooooooYYYYYYYYoooooooo
YYYYYYYYYYYooYYooo&&oooYöööYYYYYYooYYYYYYoYYYYYo&&ooo&&&O&OEOOEEE5EEEE55EEEE555E5555EOoYYYYYYööYYYYoo&O&&&&&&oú.YoOEEEOE55EOooOOOOE5555555EEEE5EO&oooooYYYooo&OOEO&&OoooooooooooYoYYYoooooooooo
ooYooooooooooooo&&&oooYYYöYYöööYYooYYYYYYYYYoYYoooooo&&OOOEEOOEE5E5EEE55EEEE55EE555555OoYYYYoYöYYYYYY&OO&&&&Yö.ö.öoYYOEEE5EEEOOOOO55EEöO55EEEE5E&&oooooYooo&OOEOOE&&&ooooo&&&o&oooYYYooooooooo&
&&&oooooooooooYooooooYYYYYooYYYYoooYYYööööYYoYYYooooo&&OOOEEOEEE555EE555EEE555E5555555EOoYYYYYYYöYYoo&EOOO&&ooYY...ú˙ö&OEEEEEEEEEEEEEEE555EEEEEOoYoYoooooOOOEEEEOOO&&oooooo&&&&o&oooYYoYYoYYooo
&&&&&&oooooooooo&ooooYYooooooooooooYYYöööööYYYYYYoYYo&&&OOEEOEEE55EEE555EEE555555555555E&YYYYöYYööYoY&OEEOO&&ooYú˙˙˙˙˙˙öoOOOO&o&&OOEEEEEEEEOEooooYYYYo&&&OEEEEEEO&OO&ooooooo&&&&oo&oYYYYYYYYYoo
ooo&&&&ooooo&&oo&oooooooooooooooooooYYYYYööYYYYYYYYYoo&&OEEEEEEE55EEE555EE55555555555555E&YYööYYööYoY&OEO&OEEOoöú˙˙˙˙˙˙˙˙.YYY&&oYoo&OOOEEEEEY˙úöYYYYYo&&OEEEEEEEE&&O&ooo&&&o&o&&oo&o&oooYYYöYoo
YYYYoooYYoo&&ooooooooooooooooo&oooooooooYYYYYYYYYYYYooO&OOEEEEEE5EE5E55555555E5555555555EEOoYYooYöYYY&EEO&EEO&oöúú˙˙˙˙˙˙ú.ööYYYööööö&ooYöYö˙˙˙˙.YYYöYoOOOEEEEEEEE&&&&ooo&&&oo&&&o&&o&oYooooYYoo
YYYYYYYYYYoooYYYYYoooooooooooooooooooooooooYYYooYYooYoO&&OEEEEEE5EEEE55555555555555555555EEOoYooYöYYoOEOOEEOO&&Yöú˙˙˙˙˙˙ú..ööö...ú..öYYoöú˙˙˙˙ú.öYYYooEEEEEEEE5EEO&oooooo&&oo&&&o&&OoYY&&&&oooo
oYooYYYYYYYYYYYoooo&&&&&ooooooooooooo&oooooooooooooooo&O&OEEEE5E5EEEE5555555E5555555555555EE&oo&YYYYoOEEOEOEEOO&ö..˙ú˙˙˙úú...ö.˙˙˙úúöööYYö.˙úúöoYYYYo&E55E55EEEEEE&oooooo&oo&&&oo&O&YY&O&&&oooo
oooooooooYoooooooo&&OO&&oooooooo&&&&&&&&&&&oooooo&&&&o&O&OEEEEE55EEEE5555555E555555555555555E&o&&ooYoOEEEEEEEEEO&oYö˙˙˙úúúú˙.úú˙˙úúúúúööööY.˙.YYoYoY&OE55555EEEEEO&ooooo&oooo&Oo&&&YöoO&&&&oooY
ooooooo&&oo&&&&&o&&&&&&&&&oo&&&&&&&&&&OO&&&&oo&&o&&&&&&&OOOEEEE55EEEE5555555555555555555555EEE&&OO&oo&OEEEEEEEEEO&O.úú.˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ú.ö...YYöYooo&&&EE5555555EEEO&ooooooooooOE&oO&YöOOO&&&&&&&
o&&oo&&o&&&&&&&&&oo&&&&&&oYY&&&&&&&o&&&&&&oo&&&&&&&&oo&&&OOEEEEE5EEEE555555555555555555555555EEOEEOO&OOEEEEEEEEEEEYYoY.˙˙˙ú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ú˙.YYYöYYoo&o&EOEE5555555E5EOYYooYöY&oooOE&oO&YYOOOOOOOOO&
oooooo&ooo&&&&&&&oo&&&&&ooooo&&ooooo&&&oooo&&OOO&&&&oo&&OOOEEEE55EE555555555555555555555555EEEEEEEEEEEOEEEEEEE55EEO5E&Oö˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ú&&oooo&&&OOEE55555555555E&YYYoYYYYoooOE&oO&YoOOOOOOEEO&
oYYoooooooo&o&&&oooo&ooooooooooo&oo&&oooooo&&&&&&&&oYoooO&OEEEEEEEE555555555555555555555555EEE5E555555E55EE5EE55555555Eoö.˙ú˙˙˙úú˙˙˙.ú.úo&&&OOEOOEEE555555555555E&YYYYYYYYYo&EE&oO&Y&EOOOEEEOO&
oYYYYYoooYYYoooooooooYoooooooooo&oooooooooooooooooooYYo&OOOOOEEEE555555555555555555555555E5EEE555555555555E5EE555555555EOoööú..ö.úú..oYoYEEEEEEEEE55555555555555E&YYYYYYYYYo&EE&&O&YOEOOOEEEOO&
oYYYYYoooYYööYYooYoooooooooooooooooYYYYoYYöööYYYöööYYYo&OOOOOEEEEE5555555555555555555555E5EE5E55555555555555EE55555555555EOoo&oooYY&o&OEOOE555EEE555555555555555E&oYYYYYoYYYoEE&oE&oOOO&EEEEO&&
oYYYooooooYYööYYYYoooo&oYoooYYYYYYYöööYYYö..ööööööYYYooOEOOOEEEEEE555555555555555555555555EE55555555555555555E555555555555E5EEEEEO&E5EE5555555555555555555555555EO&ooYYoooYYoEE&oO&oO&&&EEEO&&&
ooooooooooooYYYYYYooo&&&oo&ooYYYöööööööööööööööööYYYYo&OEOOOEEEEEE555555555555555555555E55EE55555555555555555EE5555555555555555555E55555555555555555555555555555E&&YYYYYoYööoEE&YO&o&&&OEEOO&&o
&&&&&&&o&&&&oYYYYYYYoo&&&&&oYYYYYöö..úúúúúúú...öYYYYYo&OOOOOEEEEEE555555555555555555555555EEE55555555555555EE5EE555555555555555555555555555555555555555555555555E&&oYYööYööööEO&oOoo&o&EEO&&&&Y
&&&&&&&&&&&&ooYöööYYoo&&&oYYYYYYööö.úú˙˙ú˙˙ú..öööYYYYo&OOOOEEEE5EE555555555555555555555555EEE5555555555555EEEEEE555555555555555555555555555555555555555555555555E&ooYYöööööYö&O&oOo&ooOEOO&&&oY
o&&&&&&&&&oYYööööööYYYYoooYYYööö....úúúúúú....ööööYYYo&&OOOEEEEEEE555555555555555555555555EEE55555555555555EEEE55555E555555555555555555555555555555555555555555EE&ooYYYöööYYöoOOOO&&ooEOOOO&oYY
ooooooYYYö........öööööYYYöööööö...úúú..öö.ööööööööYYoooOOOEEEEEE5555555555555555555555555EEE555555555555555EE55E5555E555555555555555555555555555555555555555555E&YoYYYöYYYYö&EEEEOOo&OOOEO&oYY
ooYYööö.....öööö...ööööööYö..öö...ú.úú.öYYYYöYöö...öYYYoOOOEEEEEE55555555555555555555E555EEEE555555555555555EE555E5555555555555555555555555555555555555555555555E&ooYYYöööYYö&EEEOOO&O&&OO&oYYo
Yöö.............úúú...ööö.úúúúúúú˙˙˙úú.öYööööööö...ööYY&&OOEEEEEE555555555555555555555555EEEE5555555555555555EE555EE55E55555555555555555555555555555555555555555E&&ooYYYööööY&EEEOOO&OOEOO&&ooo
ö............úúúúúú˙˙úúú˙˙˙˙˙˙˙úú˙˙˙˙˙ú.....úúú..ööYYYYo&OOEEEEE5E55555555555555555555555EEEE5555555555555555EEE55E555555555555555555555555555555555555555555555EO&ooYYYööööY&EEOOO&OOEEO&&oooY
ööööö...úú..úú˙úúú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ú˙˙˙úú..ööYYo&OOEEEEEE55555555555555555555555EEEEEEEE5E55555555555EEE555E55555555555555555555555555555555555555555555EO&ooYoYYYööoEEO&OOOOEEOO&&ooYY
öööYö..ú...ú˙˙ú.ö.˙˙˙˙˙˙˙úúú˙˙˙˙˙˙˙ú..ú˙˙˙ú˙˙˙˙˙˙˙úúú.öo&OOEEEEE555555555555555555555EEEEEEE5EEE55E5E55555EE5EEEEEE555555555555555555555555555555555555555555555E&ooYYoooYYöY&OOO&&OEEOO&oooooo
öö...úúú.ö.ú˙˙.ööö.úúúú˙ú..ö.ú˙˙˙˙úúúúúúúúúúú˙˙˙˙˙˙˙˙ú.Yo&OEEEE555555555555555555555EEEE555EEEEEEEEEE555555EEEEEE55E55555555555555555555555555555555555555555555EOoYYYYoYYYööoOOO&&OEOO&&&ooooo
ö.úú˙˙˙ú.ö.úúú.ö....ööö..ööYY.úúúúú˙úúú˙˙˙˙ú.úú˙˙˙˙˙úúöYY&OOEE5555555E55555555555555EEE55E5EEEEEEEEEE555555EEEEEE55EE5555555555555555555555555555555555555555555EOooYYYYYööYöö&O&&OEEOO&&&&&&oo
.úúúúúú.ö....ööö.ööööö..öYYYYYö..úú˙úúúúúúúú.ö.úú...ú.ööY&OOEEE555555EE5555555555555EEE5E55EEEEEEEEEE55555555EEEEEEEE5E5555555555555555555555555555555555555555EEE&oYYYYoYYöööo&&&EEOOOOOO&&&oo
.úúú..öYYöö......ööö...ööö.....ú˙ú˙˙úú...úúú.öö.......ööYo&OEEEE555555E555555555555EEE55E55EEEEEEEEEEEE555E555EEOEEEEE55555555555555555555555555555555555555555EEOoYYYYYYYYöööo&&OEOOOOOOO&&&oo
.úú..ööYoY.úúú..úú.....ö.úúú˙˙˙˙˙úúúú.úú..úú.öööYööö..ööYYoOEEEE555555E55EE55555555EEE5555EEOEOEEEEEEE555EE5EEEEOOEEEE5555E555555555555555555555555555555555555EE&&YYYoYYööYYY&&&EEEOOOOO&&&&&&
...ööööYYöú˙˙úúú˙˙˙úú˙úöú˙úúúúúúúúúúúúúú.ö..YYöYYYYöö.ööööo&EEE5555555E55E5555555EEEEE5E55EOOEEEEEEEEE555EEEEEEEEEEEEEE5555EE5555555555555555555555555555555555EEOoYYYoYYöYYYöYoOEEEEOOO&&o&&&&
.úú....YYö.úúú˙˙˙˙˙˙ú˙˙.ú˙ú.......úú..ú..öYYoYYYYYYYöööYYYYoEEEEE55555555E5555E555EEEE5E55EOOEOEEEEEE55555EEEEEEEEEEE5EE5555E555555555555555555555555555555555EEE&ooYoooYYYYYöY&OEEEOOOO&&&&oo&
....ö.öYöúúú.ú˙˙˙˙˙..........ööö.úú.öööYYYooYoYYYYYYYYYYYYöo&OEE555555555555EEE555EEEE5E55EOOOOEEEEE555555E55EEEEEEEEEEE55555555555555555555555555555555555555EEE&&oYoooYYYYYöY&EEEOOOO&&&&ooo&
.ööö....ú˙ú.úúúúúúú..ú.úúúúúú...ööööYooo&&&&oYYYYooYYYYYYYöo&OOEE55555555555555555EEEEEEEEEOOOOEE5EEE55555E5EEEEOEEEEEEEE5E555555555555555555555555555555555EEEEOOoYooYYYYoYYöoOEEEOOO&oo&&o&&&
.öö....ú˙˙.ö....úúúúúú˙˙˙úú.ööö.öYYooooo&oooYYYYYYYöö..öööYoo&OOEEEE55555555555555EEEE5EEEEOOOOEEEEEE5555555EEEEOOEEEEEEE555555555555555555555555555555555EEEEOOO&&ooYYYoooYYYO55EEEO&oo&&&&&&O
.Yö....ú˙ú......úúúú˙˙˙˙ú.öYYYYööööYYoYYYYYöööYööööö...ö.úYYo&&OOOEEEEEEEEEEEEOOOOOOOOO&&&&&&o&&&&o&&&&&&oooooooYYYYYYYYYYYYYYoYYYYYYYYYöööööööööööö........úúúúúúú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙úú˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Fichier généré par IMG-TXT avec les parametres : Gamma = 14, Palette = 11, Taille du texte = 107 x 191 caracteres.