Ce fichier doit etre lut avec un navigateur qui supporte la police Terminal ! c'est le cas d'Internet Explorer mais malheureusement pas celui de Mozilla.
Si vous voyez autre chose que des espaces entres les guillemets (des ˙ par exemple) ici : "˙˙˙˙˙˙˙˙˙", vous ne pouvez pas voir ce fichier correctement...
Utilisez alors un autre format de fichier (BMP ou TXT).


YYö..YYYö.YYYYYYY.úY.ö..öYööYYY.&ooo.YYúYoöE5EEOööúoE5E555E&YYYöYY&EOEOO555EEYoO5555555OEEoú˙˙˙öoö.oYY.Yo&E555EOooYEEE&öo.˙oOOEEOOO55E&O555EO5EOYo&&öOE&OooOOoO&Y..Y.Y..Y..Y..öYYYööö.YYYYYYYöú
YYYY.YYYö.öYYYYYYö.Y...úöö.öYYY.&YYo.oYúo&öEEOE&öYúO55OE55E&Y&YöYYOEoOO&5555EoYOOEEE555OEEoö..ööYööoYYöo&OE555EO&OYEEEEö&.˙YEEEEOO&OEEO&E55E&E5EoEOEoOEoooö&o.o&YööYöYööY..Y.öYYYYYö..YYööYYY.˙
YYYYöYYY...YYYYYYöúYööö.öö.öYYYöOoYo.YöúoOYEE5E&YoöE55OE555E&Eoö&&&EEEO&5555OööOEEEOE55OOE&Y.öYööööYöYöoOOE555EOEOYEEE5YO&.oEEEEOO&OOOOoOEE&&OEOOE555EEOO&YO&öO&Y.öYöYööY..Y.ööYYYYY..YYö.öYYöú
YYYY.YYY..öYYYYYYöúY.ö..YYööYYoöE&oYúYöú&&.&EEEOOEoE55EE555O&O&öO&&E5Eo.E55Eö.YOOEEE555&OE&Y.YY.öö.Yöö.Y&OE5EE5EOOO5OE5oEO&&EEEEOEOOEEOoEEEOOEEE55555555EEO5OY&&YööY.Y..Y..YöööYYYYY..YYöööYYöú
YYYYúöYY...YYYYYööúY..ö..öööYYooOoYoúY&öO&ö&O&YEE5&E55EE555Oo&YöOOE5E&úúE55Oö.oE&&E5555oEE&YYYYööö.YöYöY&OE5EO555EEEOE555E5EE55E&EEO&&o.&OOE555E5E555555555EEOO&oööY.Y..Y..Y.öYöYYYYö.YYö.öYYöú
YYYY.öYYö.öYYYYYö.úYöö..ö.ú.YYYöE&oo.OEöO&Y&oOE555&E55EE555EöYoöooO5&YöYE55o..Y&&OE555E&EE&YYYY.ö.öYYYöY&OE55&5555EE&&EOEE55EEEEE55E&ooö&oE555Eoo&&öúYOE555EO&&&oööY.Yö.Y..Y..ööYYYYö.YYö.öYYYú
YYYY.öYYö.öYYYYYö.úY.ööúöYúúYYYúEO&&YEO˙&o&OYE5555OE55EE555&öo&OOOEOYYöE55E&öö&&&OEE55EOEO&YYYYú...YYoöY&OoEEEE555OEOOE&OOEEEEEEOE5E&ooYE&55E&.ú˙˙˙˙˙˙˙.O555Eo&&Y..YöY..Y..Y.öööYYYYö.YYöööYYöú
YYYY.öYY..öYYYYöööúY.öYúYYööYYYúOO&5OEo˙OEOEE555E5OE55EE55E&úoOEEO&YYöYE55oYöö&oEEE5555OEOooYYYööú˙YööYo&OoEEE5E55OEOOE&OEEEE&OOOOEEO&&YEO55&o.˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙o55EEO&Yö.YöYö.Y˙úYööYYYYYYö.YYööYYYYú
YYYYYYYYö.öYYYYYöö˙Y.öY˙ööööYYYú&&O5&EEo55O55555E5&E55EE5EOöúYOOEoYYYöYO&oYYYoOE55555EEOOOooYYY.öö.Y.ööY&OOOEO5E5E&EEE5OEEEEE&OOO&E5EOE5EO5EOoö.˙˙˙˙˙˙˙˙˙.E55EOoY..Y.Y.úYú.YööYYYYYö.úYYö.YYYöú
YYYYYYYYöööYYYYö.ööYöYöúööööYYY.oY&EYE5O55E55555EE&E55OEEEo.Y&EEEYYYYöö.YYoooO&E555E5E5O&ooYYY.˙.YYYöYöY&OOOOYOEEOöYo&EOEEEEEOEEEOE55555EE5EOoö.˙˙˙˙˙˙˙˙˙úO55EO&YööY.öúúYööYööYYYYYö.úYYööYYYöú
YYYYYYYYö.öYYYYöú.öYööY.ö.ööYYYYYöYOOE5E5EE55555EE&E5EOOE&&.öo&OEöYYYöööYYYYo&&&E55EEEE&&ooYöYöúúYYYöööY&OOOEOEEEOYYöYYYO&EEEEEEEOE555555E5EOYö.˙˙˙˙˙˙˙˙˙.E55EO&YYYY.öööYööYööYYYYöö.úYY..YYYöú
.öYYYYYY..öYYYYYööYYööY˙..ööYYYYYöö&&EEE5EEEE555EE&E55O&OO&Y&OOE&ööYYY&oOO&ooO&E55EEEEEööYYYöYYö.YYYöööY&&OEEOEEEOO&YY&YYYEEEEEE5EEO55555EE5555E&öö&OE5EOYO55EO&YYYY.öYYYööYöööYYYYööúYYöúYYYYú
.öYYYYYY...YYYYYYú.Yöööú..YööYYYYööYöOEO5EEEE555EEOE555E&Eo&OEOEoööYYY&öYYooo&OE55EOEE&.öYYYööYö.YYYöööY&&OO&O555EEO&&EYYYEE555E5EE&55555EE555555öY555555E&55O&&YYöY.öööYööYöööYYYö.ö.YYYY.öYY.
úöYYYYYYö.öYYYYYö˙úY.öö.ö.YööYYöYööY.oO&EOO5E555OO55555E&EOOEE&&YööYYYoöYYoo&OEE5EEEEOo..YYYöYYú.YYYöööY&&O&öYEE5EEEOEOYYY&E555EEOOo55555EE55555E.ú555555OY5Yo&oYYöYööööYööö.ööYYYö.öYYYYY.öYY.
úöYYYYYYöúöYYYYYö..YööYöö.Y.öYYöYööY.YYöOO&EO555EEE5555E&55OE5E&YööYöYööY&&&EEEEEEEOE&Y..YYYööY..ööYöööYo&Oo.YOOOOO&OEOöoYoE555EE&Oo55555EEEEEOoOú˙.&O&&Yúú&úYooYööYööööYööYööööYYö..YYYYY..Yöú
.öYYYYYYöúöYYYYYö˙úY.öö.ö.ö.öYYöYööYöYY.o&&O&EEE5EE5555EoE5OE5EOY.öYööö.Y&OEEEOEEEEOOYY.öYYYöööööööYöööYo&O&öYO&oYoY&OEYOO5555555OEO55555EOOoöúö&˙˙˙˙˙˙˙˙˙..Y.ooYööYööööYööYöYöYYYYö.YYYYYú.Yöú
YYYYYYYYöú.YYYYYY..Y.Yö.ö.ö.öYYöYööYöYY.YööYoOOOE&O5555EO55EOEE&YúöYöööY&OE5EOOEEEEoYYY.úYYYöööö.ööYööYoo&OOöYO&oYYöo&OYO&E555555E5555555EEOOY.Y&ööú˙˙˙˙ú.ú˙˙öYoYööYööööYööö.ööYYöYY.öYYYYúöYöú
öYYYYYYY.ú.YYYYYY..Y.Yö.ö.ö.öYYöYYöY.YYöYööYöYYo&ooEEEEEO55OOEEO&öY&OO&&EEEEOOOEEOoYYYYú.YYYöööööööYööYoo&OOYoO&oYoöYoOYo&OOEEEE5O5E55EEEEOOEoöE5O&Y˙˙˙ú..ú˙ú&YoYööYööööYööö.ööYYöYY.YYYYYööYöú
öYYYYYYYöú.YYYYYYúöY.öö.ö.ö.öYYöYYöY.YY.Y.öööYöYY..o&&O&YOO&OEEOOYo&oooYOEEEE&&&oYYYYYYú.YYYööö.úööYööYoo&&OY&O&oooöYYoö&OOOO&&&OY&YOOOOEEOOE&oO&.˙˙˙˙˙ú...oY&YYYYöYYöööYööö.ööYYöYöúöYYYY.öYöú
YYYöYYYö.˙.YYYYYö˙úY.öö.ö.ö.öYYöYYöY.YY.Y.öööYöYY..YYYYY.ooYo&&&&.YoYöoYOEEOooYYYYYYYYYYYYYYöYö..ö.YöööYoo&OY&O&&oYöYYYúöo&OOO&&&o&&&&&&&&&&OOOOO&ooYöú....oooöYYYöYYöööYööö.öööYöYöúöYYYYööYöú
YYYöYYYöö..YYYYYöú.Yööö.ö.ö.öYYöYYöY.YY.Y.öö..ööYö.YYYYYöYY.YYYYYúöYööööoooYYYöYYYYYYYY.öYYoöööö..úY.ööYoo&&ö&O&&ooYYYYú.öYooooooöYYoYYYYööYOOOO&oY..ö.ööö.YYoöYYYöYööö.Yööö.ööúööYY.öYYYYööYöú
öYYöYYYööúúYYYYYö˙úY.öö.ö.ö.YYYöYYYY.YYöYö.ö.öööYö.öYYYY.YY.YYYYYööö..ö.YYYYöYöYYYYYYYö.öYYY..ööö.úY.ö.Yoo&&Y&O&&YYYYYY.YYöYYYYYY.ööYYöYYöö.öOO&Yö....öY&oYYöoöYYööYYöö.Yööö.öö.ööYY.ööYYYöYYöú
öYYöYYYö...YYYYYY.öY.Yö.ö.Y.YYYöYYYY.YY.Y..öúöööY..öYYYY.YYöYYYYYöYYööö.YYYYö.öYYYYYYYö.öYYöú.Yö.öúY.ö.Yooo&öoO&&YoYYYYöYYöYYöYY..ööYYöYYYY.úYO&öú˙˙ú.oEEOoööYöYYYöYöö..Yööö.ö..ööYöúööYYYööYö.
öYYöYYYöö..YYYYYYYYY.öö.ö.Y.öYYöYYöö.YY.Y..ö..ööY..öYYYö.YY..öYYYöYYYö.öYYYYöööYYYYYYYö.öYYY..öYY..Y.ö.Yooo&ö&O&&ooYYYYúYYöYYöYYö..öYYöYYYööúoY&&&&o&E5EOO&YYYöYYööYöö.öYööö.ö.úööYöúööYYY.öYöú
öYYöYYY.öúúYYYYYYYYY.ö....Y.öYY.öYöY.YY.Y..ö.öööYöööYYYö.YY..öYYYööYYö..YYYYYööYYYYYYYööYYYYú.öööööY.öúYooo&Y&OO&ooYYYY.YöööYöYY...öYYöYYöööúOOOOOE555EEOO&&YY.YYööYööööYööö.ö..ööYö.ööYYY.öYöú
öYYöYYY..úúöYYYYYYYY.ö.úö.YöYYYöYYöö.YY.Y.úö.ööYYöööYYYY.YYöYYYYYööYYöö.YYYYYööYYYYYYYYöYYYöú..ööYYYöö.YYoo&ö&OO&ooYYYYúYYöYYöYY.ú.öYYöYYöö.˙E5EE5555EEEOOO&oYöYYööYöö.öYööö....ööYööööYYY.öYöú
öYYöYYY..úúYYYYYYYöY.Yöúö.YöYYYöYYöö.YY.Yú.ö.öYYY..öYYYö.YYöYYYYYööYYö..YYYYö.öYYYYYYYYööYYY...ööYYYö.úYYoooö&OOOoooYYYöYYöYYöYö...öYYöYYö..úE55E55EEEEOOOO&&oöYYYöYöö.öYöööúö..ööYö.öYYYY.öYö.
YYYöYYY.úúúööYYYYYYY.öö.öúY.öYYöYYöö.oYöY..öúöYYYöúöYYYöúYYöYYYYYööYYY..YYYYöööYYYYYYYYööYYöúú.YöYYYöö.öYooo.&OOO&ooYYYöYö.öYYYöúú.YYYöYYö.úö55555EEEEEOOOOO&&oooYYYöö.öYöööúö.úYYYYúöYYYYúöYöú
YYYöYYYö...ööYYYYYYY.Yöúö.Y.öYYYYYYö.oY.Y..ö.YYYYYööYYYöúYYöYYYYYööYYö..YYYYö.öYYYYYoYYöYYYöúú.YYYYYYöúöYoooö&OOO&&ooYYöYYöYYYYöúúöYYYöYYYö.ö555EEEEEOOOOOO&&&&&&&&&ooYYYööö.ö..YYYY.öYYYY.öYöú
YYYöYYY.Yö.YöYYYYYYY.Y..ö.ö.öYYYYYöö.ooöY..Y.öYYYöööYYYö.YYöYYYYYööYYYö.YYYYö.öYYYYYYYYööYYöúú.ööYYYö.˙.YYoo.&OOO&oooYYöYö.öYYYY˙úöYYYYYYY.YO555EOOOOOEO&OOOOOOO&&&&&&ooooYö.ö..YYYYöööYYöúöYö.
YYYYYYY.YöúöööYYYYYYöY..ö.Y.öYYYYYöö.oo.Y..Y.öYYYYööYYYö.YYöYYYYYö.YYYY.YYYYö.öYYöYoYYY.öYYöúú.ööYYYö.˙öYYooöoOOO&&oYYYöYöööYYYYú.öYYYYYYY.oE5555EEEEOOOOOOOOOOO&OO&&&&&&ooYYY..YYYYöööYYY.öYö.
YYYYYYYöYö.ö.YYYYYYY.öö...ö.öYYYYYö.úYoöY.öö.YYYY.ú.YYY.úYYöYYYYYö.YYYYöYYYYö.öYYYYoYYY.YYYöúú.ööYYYö..YYooo.oOOOO&oYYYöYYööYYYYú.YYYYYYYY&5555EEEEEOOOOOOOOOOOOOOO&O&&O&ooooYö.YYYöú.öYYöúöYö.
öYYYYYY.Yö.YYYYYYYYY.öö...ö.öYYYYYö..ooöoö.ö.öYYYö..YYY..YYöYYYYY..YYYY.YYYYö.öYYYoYYYYöööYö˙˙.ööYYYööYYYYoYúY&O&&&oYYYöYYöYYYYYööYYYYYo&E555EEEEEEEEEOOOOOOOOOOOOOOOOOO&&&oooYöYYYY..öYYöúöYY.
.YYYYYY.Y..YYYYYYYYYúöö.öúö.öYYYYYöö.YY.o..Y.YYYYööYYYYö.YYYYYYYY..YYö..YYYYöö.YYYYoYYY.YYY.˙˙öööYY.ö.YYYYYo.Y&&ooo&YYY.Yö.YYYYYYYY.YY&E55EEEEEEEEEEEEEOEOOOOOOOOOOOOOOOO&&&ooYöYYYYöööYYö.öYY.
.YYYYYYöYö.YYYYYYYYYúöö.ö.Y.öYYYYYöööYY.YööYöooYYYYYYYYö.YYöYYYYYú.YYY..YYYYöö.YYYYYYYY.YöY.˙˙.YöYY..úYYYYYY.Yo&ooY&YYY.Yö.öYöYYYYY.oOEEEEEEE5EEEEEEEEEEEEOOOOOOOOOOOEOOOO&&&ooYYYYYöYYYYY.öYö.
.öYYYYYöYúúYYYYYYYYYúYö.ö.Y.öYYYYYöööYY.oY.YöooYYYYYYYYY.YYöYYYYY..YYö..YYYY.Y.YYYYYYYY.YöY.˙˙öYYYYööúYYYYöYúöo&ooöoYYY.YöúYYöYYYYYYEEEEEEEEE5EEEEEEEEEEEEEOOOEEOOOEEOOOOOO&&&oYöYYYöYYYYYööYö.
úöYYYYYöö..ööYYYYYYY.Yö.ö.Y.öYYYYYöööYYöoYöY.YooYYYYYYYY.YYöYYYYYú.YY...YYYY.ö.YoYYYYYY.YöYöú˙öYYYYööúYYYYööúöo&ooöooYY.YöúöYöYYYY&EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOEEEEEOOOOOO&&ooYöYYYöYYYYY.öYö.
úöYöYYYöö..ööYYYYYYY.öö..úY.öYYYYYöööYYöoYöö.YooYYYYYYYYúYYöYYYYYú.YYöö.YYYYöö.YoYYYYYö.YöYö.ööYYYYY.˙YYYö.ö.Yo&oo.oYYo.YöúYY.YYoEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOEOOEEEEOOOOOO&&&ooYöYYöYYYYY.öYö.
úöYYYYYööú.ööYYYYYöYúöY..úYúöYYYYYöööYYöoY.ö.YooYYYYYYYYúYY.YYYYö..YYYY.YYYYööúYoööYYYö.YYYöúööYYYYY.úYYYö.Yúöo&oo.oYoo.YöúYY.ö&EE555EEEEEEE5EEEEEEEEEEEEEEEEEOEEEEE5EOOOOOO&&ooYöYYöYYYYY.öYö.
úöY.YYY.öúúYöYYYYYYYúöö.ö.YööYYYYYöööYY.oYöö.YooYYYYYoYYúYYöYYYYöú.YYYY.YYYYYöúYYööYYYöúööYö..öYYYYYöúYYYö.öööYooo.oYo&.YYúYY.oE5555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE5EEOOOOO&&&oYöYööYYYYY.öYö.
úööúöYY.öööööYYYYYYY.öö...YöYYYYYYö.úöY.YYöö.YoYYYYYoYYöúYY.YYYYöú.YYöúúöYYYYöúYYYööYYöúYöY..úöYYYYYöúYYYYöYú.Yooo.oYoOöYöúöö.oE555555EEEEE5EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE555EEEOO&&&&&ooYöYYYYYYYú.Yö.
.YYúöYY.ö˙.ööYYYYYYY.öö...YööYYYYYööúöYöYYöööooYYYYYYoYöúYöúYYYYY.öYYö.úöYYYYöúYYYöYYYYöYYoöú.YoYYYYYúYYoöYo˙öYoooöoYo&.Y.úöY.&E55555E5EEEE5EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE5555EEEEOO&&&oooYöYYöYYYY.öYú˙
YYöúöYYööú.ööYYYYYYYúöYö..Y.öYYYYY.ú.öY.YYöööYooYYYooYYYöYöúYYYYö˙.YYYYYYYYYYö.YYYööoYYöoo&Y..YoooYYYúYooYöY.YOO&&Y&YYOöoYúöY.&555555EEEEEE5EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE5E5555EEEEEO&&oooYöYYYYYYY.öY.˙
YYY.öYY.ö.öööYYYYYYYúöYö.úY.öYYYYYö..öö.YYYYöoooYYoYoooYYYöúYYYYY.öYYöYööYYYYö.YYYYYooYY&OEOoYYoooYöö˙oo&YYo&ooOO&YoYoOY&Y˙öö.&55555555EEEE55EE5EEEEEEEEEEEEEEEE555555EEEEOOO&oooYöYYYYYYYYYYú˙
.öYYYYY.ö..ööYYYYYYY˙öYöööY.öYYYYYöö.öYúYooö.YooYYoooooYYYY.YYYYYYöYYöY.öYYYYöúYYYoo&ooY&OEE&&O&oooY.˙o&&OYOEoYOO&ú&&OEö&Y˙YY.O5555555555E555EEEEEEEEEEEEEEEEEEE555555EEOOOOO&ooYYYöYYYYYYYYY.˙
ööYöYYY.öú.ööYYYYYYö˙.ö.ööYööYYöYYYYöööúYYYYöooooYYooooY.YYYYYYYYööYYöYúöYYYööúYYYöOOO&&OEEO&&OE&ooöö˙&&OEYOEOOOOOöOO&EY&Y˙YYöE55555555E5555EEEEEE5EE5EEEEEEEEEEEE5555EEEOOOO&&ooYYööYYYYYööYY.
öYYööYY.ö..ööYYYYYYYúöö.ö.Y.öYYYYYöY.ööúYYöYöYooYöYooooY.YYöYYYYY.öYYöY.ööYYööúYYYöoOEOOEOEE&&OOO&oYö˙o&OEö&OOEEEO.E&&Eö&o˙YYö5555555555555E5EEE5E55E5EEEEEE5EEEEEE5555EEOOOO&&ooYYööYYYYYööYY.
YYYYYöY.ö..ööYYYYYYYöYö.ö.YööYYYYYöY.öY.YööYöYYooYYooooYYYYöYYYYY.öYYöYöYYYöö.˙öYööYo&&oO&O&YY&OOO&...&&OEö&OOEEEEöEo&O.&O.oYY555555555555555E55555555EEEEEE555EEEE5555EEOOOOO&oooYööYYYYYööYöú
YYYYYöY.ö..ööYYYYYYYYYY...YööYYYYYöY.öYöYYöYöY.YYöYYYoYoYYYYYYYYYYYYYöYööYYöö.˙öYö.YYYYöYöYY..Yo&OO.öYOOOEoO&OEEEE&Eo&EoOOYYY&55555555555555EE5555E5EEEEEEEEEE55EEEE555EEEOOOO&&ooYYöYYYYYYYYY.
YYYYYYY.ö..ööYYYYYYYYYY.ú.YööYYYYYööööYöYYöYöYYoYöYYYoooYoYYYYYYYYYYYöYööYY.úú˙öYYY.öYYöYöYö..öYoo&oYYOOEEö&oOEEEE&E&&EOOo.öYO5555555555555555555555555EEEEEEEEEEEEE5555EEEOOO&&oYYYööYYYYYYYY.
YYYYYöö.öúú.öYYYYYYYYYY.úúY.öYYYYYööööYöYYöYöYoYYYYYYooYYoYYYYYYYYYYYöY.öYYöúúúöYYY..YYYYöYö.úöYYoo&..OOO&ö&&OEEEEoE&&OY&o.öYE5555555555555E55555555555EEEEEEEEEEEE555555EEEO&&&oYYYöYYYYYYYYY.
.YYYYYY.öú.ö.YYYYYYYööY.ööYööYYYYYöYúöYöYYöööYoYYööYYooYYYYYYYYYYYYYYöY.öYYö.úúöYYY..YYöYöYY..öYYYYo˙úOOOOoO&OEEEOYOoYo.ooöYöE5555555555555E55555555E55EEEEEEEEEEEEE55555EEEOO&&ooYYöYYYYYYYYY.
.YYYYöY.ö...öYYYYYYYööY.ööYööYYöYYöö.öööYYöY.öYYY..YoooY.YYYYYYYYYöYYöY.öööööú.öYYY..YYöYöYYú.öYYYYYúú&OOO&OoOOOO&.oYYoöoY.Yo555555555555555EE55555EEEEEEEEEEEEEEEE5555555EEEO&&oooöööYYYYöYYY.
.YYYYYY.ö....YYYYYYYYYY.ööYöYYYYYY.öúöY.YYöY.öYYö..YYooY.YYYYYYYYYöYYöY..ö..úúúöYYöúöYYöYYYYúúöYYYYYú˙oo&&Y&o&&&&oúoöYYöYY.Y&555555555555555E5E5555EEEEEEEEEEEEEEEEE5555555EEEO&&ooYööYYYY.öYY.
úöYYYöY.ö..ööYYYYYYYYYö.öYYöYYYöYYöö.öööYYöYööYYY.úYYooYöYYYYYYYYYöYYYYöYööö.úúöYYY.YYYöYöYöúúöYYYYY..YooY.YöYoooo.YöYYöYY.Y&55555555555555E5EE5555E555EEEEEEEEEEEEE55555555EEOO&ooY.öYYYYööYY.
úöYYYöY.öú.YöYYYYYYYYYö.öYYööYYYYYöö.öööYööYööYYY..YYooY.YYöYYYYYYöYYYY.öYYYö˙úöYYY.öYYöYöYöúúöYYYYY..YYYö.Y.YYYYYöYYYY.YYöYO55555555555555E5E555555555EEEEEEEEEEEEE555555555EEO&&oY..YYYYööYY.
úöYYYöYöö..ööYYYYYYYYYö.öYYööYYYYYöö.öööYYöYööYYYY.YYYoY.YYYYYYYYYöYYöY.öYYYY˙úöYYö.öYYöYöYY.˙öYYYYY.öYYYö.öööYYYYöYooYöYY.YE55555555555555E555555555EEEEE5EEEEEEEEE55555EE55EEO&&oY.öYYYYööYY.
úöYYYYYöö..ööYYYYYYYYYö.ööYööYYöYYYö.öö.Yö.YööYYYö.oYooYúYYYYYYYYYöYYYY.öYYYYúúöYYYöYYYöY.ööúúYYYööYúúYYYö.YöYYYYYöYooY.YYöoE55555555555555EEE5EE55E55EEEEEEEEEEEEEE55555EEEEEEOO&oYööYYYY..YY.
˙öYYYYY.ö..ööYYYYYYöYYöú..YöYYYYYYYY.ööúYö.ö.öYYYö.oYooöúYYYYYYYYYöYYoY.YYYYYúúöYYö.YYYöö..öúúYYYööYú.YYYö.ö.YYYYYöYoYY.YY.oE55555555555555EEEEEE55555555EEEEEEEEEEE555EEEEEEEEEO&oYööYYYYú.YY.
YYYYYYö.Yö.ööYYYYYYöYYöúú.Y.öYYYYYYYúööúYö.ö.öYYYööoYooöúYYYYoooYYöoooY.YYYYY˙˙öYYööYYö.ööööúúöYYYYYúúYYYö.ö.öYYYYöoooY.YY.&E55555555555555EEEEEE5E5555EEEEEEEEEEEEE5555EEEEEEEEE&ooöYYYYYúöYY.
YYYYYYöúYö.ööYYYYYYYYYYúú.Yú.YYöYYYY.öö˙öö.ö.öYYYö.oYooYYYYooooooö.oYoY.YYYYY˙úöYYöööYYöYYööúúöYYöYY..YYYö.ö.YYYoYöoooo.oY.OE555555555555555555555555555EEEEEEEEEEE555O55EEEEEEEEO&oYöYYYYööYY.
YYYYYYö.öö.ö.YYYYYYYYYY.ú.ö.ööYöYYYY.ööúYö.ö.öYYY..oYoooYYoYYoYooö.oooYöYYYYYúúöYYö.YoYYooYY.úöYYööYööYYoö.Y.oooooY&&&oö&oöOEE5555555555555E5555EEE55EEEEEEEEEEEEEEE55ö55EEOOEEEEE&oYöYöYYYYYY.
ööYYYYY.öööööYYYYYYYööYú˙.YYYYYYYYYY.öö.Yö...öYYYö.oYYooYYYYYooooö.oooYöYYYYY.úöooY.o&oYooöYú˙öooöYoYöoooö.Y.o&o&&o&OO&YO&öOE55555555555555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE5O.EEEEEOOOOEOOoYöYöYYYYYY.
ööYYYYY.öö.ööYYYYYYYú.Yöú.YöYYYYYYYYööYöYö.ö.öYYY..YöYooööYYYYoooYYoooYöoYYooú.o&&Yöo&Yo&&öYú˙öo&öY&YY&&&Y.Y.o&&OO&OOOOoEOYOE5555555E555E55EE555EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEO.EEEEEOOOOOO&oYöööYYYöYY.
..YYYYö.Yö.ö.YYYYYYY.öY.˙úYöYöYYYYYYöööYYY..úöYYY..YöYooööö.öYYooYYooooöooY&&.ö&OO&Y&O&&OOoY.úY&&öo&YY&&&oö&öOOOEEEEEEO&EE&OE5555555EE5EE55EEE5555EEEEEEEEEEEEEEEEEEE5YEEEEEEOOOOOO&YöYöYYö.Yöú
..YYYöY.öö.ööYYYYYYY.öY.˙úY.öYYYYYYYöööYYY.öúöYYö..YöYoo..öúöYooooYooooö&&&OO&&EEEEOEEEOEE&Yö.&OE&OE&&EEEOoOYEEE55555EE&EEoEE5555555E5EE555EEE5555555EEEEEEEEEEEEEEEE5EEEEEEEEOOOOO&oöYöYYöúö.ú
..YYYYY.öö.ööYYYYYYYú.Y.˙úöú.YYYYYYYöööYYY..úöYYY..YöYooú.Yú.YooooYooooYOEOEEOEEEE&&O&oo&&YöúúYo&Y&Oo&EEE&YOoOOEEEOOEEE&EOoEE5555555EE555555EEEE5555555EEEEEEEEEEEEEE555EOEEEEEOOEEO&öööYYöúY.˙
..YYYYY.öö.ööYYYYYYYööYú˙˙öú.YYYYYYY.ööYYY..úöYYY..YöYooú.Y.öYoooYYoooY.ooöooYooooYöooYYooöööúYYY.Yo.öoooY.Yöo&&&&o&&OoöOOoE55555555E5555555EEEE55555555EEEEEEEEEEEEE555EEOOOOEEOOOO&öööYYöúYö˙
..YYYYö.öYöööYYYYYYY.öY.ú˙ö˙.YYYYYYY..öYYY..úöYYY..YöYooú.Y.YYoooYYoooYöYoöoYú.YooYöooooooöööú.öö.YYööoooö.ö.oooooY&ooY.&&OE5555555EE55555555EEE555555555EEEEEEEEEEEE5555EEOOOOOOO&&oöööYYö˙Yö˙
ö.YYYYY.öYö.öYYYYYYYööYú.öö˙.YYYYYYY.ööYYYúúúöYYY..YöYooúöY.YooooYYoooYöYYöoY..YooYöooooooYööúö.Y.YYööoooY.ö.YooooYoo&o.&&EE555555EE555555555EEEEE55555555EEEEEEEEEEE5555EEEEEEOO&&&oöööYYöúYö˙
..YYYöö˙öYööööYYYYöö.öYöúYYö.YYYYYYY.ööYYY.ö.öYYY..YöYYo..Y.YYöooYYoooY.YYöYYö.YoYö.YoooooöööúöYY.öoööoooY.ö.Yooooö&&&oö&oEEE55555E55555555555EEEEE555555555EEEEEEEEE5555EEEEEEEE&&&oöööYYöúYö˙
YYYYYöö˙öö.YööYYYYöY.YYö.YYöúYYYYYYYöööYYYöY.YYoY..YöYYY..Y.YY.YYYYoYoY.YYöYY.öYoYYúöooooo.ö.úöYY.YYööoooööö.YYoooY&&&oöo&EEE55555E555555555555EEE555EEE55555EEEEEEEE555EEEEOOOOEO&ooYööYYö˙ööú
YYYYYöYúöö.öööYYYYöö.öYö.YY.úYYYYYYö..öYYY.YööYoY.öYöYYooYYúYY.YoYYoYoY.YYöYY..YYYY.öoooooöY.úöooöYoööoYoYöYöooo&oö&&&Yöo&EE55555EE555555555555EEEE55EEEEE5555EEEEEEE555EEEEOOOOOEOoYYööYYYöY.˙
ööYYYöYööö.öööYYYYöY.öYöYYYöúYYYYYYöú.öYYYöY.öYYY..YöYYYYYY.YY.ooYYoYoY.ooöYY..YYYYúöoooooYY.˙öoooo&YY&oooöYöooo&oö&&ooöoOEE55555EE5555555555555EEE55555EEE55555EEEEE555EEEOOOO&OOO&YöööYYYYYöú
ööYYYYYööö.öööYYYYYY.öYööYYöúYYYYYYö..öYYYöYú.YYY..YöYYYYYYöYYöooYYoYoY.ooYYYööYYYYúöoooooYY.úYY&Y&&oY&&&oöY.ooooo.ooooöoOEEE555EE555555555555555EE555555EEE5555EEEEE5555EEOOOOOO&OOoöööYYYöYöú
ööYYYöYööö.öööYYYYYY.YYööYYY.YYYYYYYYöYooYöY.öYYöúúYöYYYYYY.YYöoooooYoY.YooYYööYYYY..oYYoYYY.úööoöo&öY&oooöY.ooooo.oooYöoOEEE555E55555555555555555EE555555EEE55555EEE5555EEEOOO&&&&&o.ööYYYöYöú
ööYYYöYööö.öööYYYYYöööYöYYYYöYYYYYYYoöY&oYYo..YYY.úYöYYYöYY.YYöoooooYoY.oooYY.öYYYöú.YYYoööö.˙ööoöYo.öooooYö.YYooY.ooooöoOEEE555E55555555555555555EEE555555EEE55555EE555EEEEOOO&&&ooY.ööYYYöYöú
ööYYYYYööö.öööYYYYYYYYYö.YYYöYYYYYYooöY&&oY&ö.YYöúúY.YoYööYúYY.YooooYoY.oooYYööYYYY˙.YööYö.ö.˙ööYöYo.öooooöY.YYYYYúYoooö&EEE5555E555555555555555555EEE555555EEE55555E5555EEOOOO&&&ooYöööYYööY.ú
ööYYYYö.öö.öööYYYYYYYYYö.YYYöYYYYYYooöoOO&o&..oYöú˙YöooYööY.YYúYooooooY.ooooY..YYYöú.Y..Yööö..ööY.öY.YoooYöö.YYYYY˙YoooöOEEE555E55555555555555555555EEE555555EEE5555E5555EEOOOOO&&ooYöö.YYööY.ú
ööYYYYY.öö.öööYYYYYYYYYö.YYYöYYYYYYo&Y&OOO&Oúö&&Yú˙Y.YooöYY.YYúYoYYYooY.oooYYööYYYYúöY..Yö.öú˙.öY.öYööYYYYö..YYYYYúöoooYOEEE555E555555555555555555555EE5555555EEEE555555EEEEOOOO&&ooYöööYYYöYöú
ööYYYöY.öö.öYYYYYYYööYY..YYYöYYYYYo&&YoOOE&O&&OO&.˙YöYooYYY.YY.YoYYYooY.oooYY..YYYö.YY..YY.öúú.öYööYööYYYööö.YYYYYoöYoooOEE5555E555555555555555555555E5EE555555EEE55555555&.ú.YoO&ooööö.YYööYöú
ööYYYöY.öö.ööYYYYYYö.YY.úYYYöYYYYYo&Oo&EEE&EEOOOOoöY.YYYöYY.YY.YoYYYooY.ooooYööYYYY.YYö.Yö.ö...öö.öY.öYYYöY.úYYYYYoöYoo&OEE555E55555555555555555555555EEEE555555EEE55555EEY.úú˙˙.oOoööööYYY.Yöú
ööYYYYYúöö.öööYYYöYöúöYúúöYYYYYYYY&&Oo&EEOoEEEEOOooOöYYYöYY.YY.YooYYooY.ooYYY..YYYY.öYYYYö.ö..ööö.öY.öYYYöYYöYYYYooöYooOEEE555E555555555555555555555555555E555555EEE55EöYOö.ú..ú˙˙úöööö.YYY.Y.ú
ööYYYöYúöö...öYYYööö.öYú˙öYYYYYYYY&OOo&EEOYEEEEEO&&Oo&ooöYY.O&.YoooYooYöoooYY..YYYY.öYYYYö.ö..ööö.YYööYYYö.ööYYYYYoúöooOEE5555EE555555555555555555555555555EE555555E55Oúö&.úúYú˙.˙öúYYööYYYöY.ú
ööYYYöY˙ööú..öYYYöYö.öYú˙YYYYYYYYY&OOo&EEOoEEEEEOYoOoOO&öYY.&&öooooYooY.YoooY..YYYY.öYöööööö.úöööúöYööYYYY.ö.YYYooo.YooOEE5555E55555555555555555555555555555EE55555555YúYO.ú..ú.˙.öú&&YöYYööööú
ööYYYYö˙ööú..öYYYöYö.YY.öYYYYYYYYoOEEo&EEOoEEEEEEoOEYOEEYYYúo&oO&ooYooY.oooYY.öYYYYöYYYYYö.ö..ö.ö.öY.öYYYö.Y.YYYYYo.öo&OEE555EE55555555555E55E5555555555555555E5555555ö.O&.ú.ú˙.˙öú.&&&oYYYöööú
ööYYYöYúööúúúöYYYöYöúYY.öYYYYYYYYoOEEo&EEE&555EEEYOEOEEE&&oúY&YOO&oYooYúYooYY.öYYYYöYYYYöö.ö..ö.ö.öY.öYYYööö.YYYYYo.Yo&OEE555E555555555555E55555555555555555555E55555&.&5&&..úúúúöúY&&OOoYööö.˙
YöYYYöYúööúúúöYYYöYöúYYúöYYYYYYYY&OEEY&EEE&55555Eo&EEEEEOOO.ooöOEEOoooY.ooooY..YYYYöYYYYYö.ö..ö.öúöYú.YYYöö..YYYoYo.Yo&OE55EE55555555555555555555555555555555555E5555EE5EOY&OöYYY&YOO&&OOoö.Y.˙
YöYYYöY.ööú..YYYYöYö.YY˙.öYYöYYYo&EEEoO5E&oE5555E&OEoEEEOOEY&&.OEEEOOoYöooooYö.YYYö.YYYYYö.ö.ú..Y.öYú.YYYYöúúYYYoYoúYoYYoE5E5555555555555555555555555555555555555E555555EooEo&o&OO5EO&&&OOoöY.˙
ööYYYöYYöö...YYYYöY.úYYú.öö.öYYY&OEEE&O5O&öE5555E&&5&EEEEOEoO&ú&OEEOEOo.ooooYúúYYYöúöYYYYY.ö.úö.YööYööYYYö.ööYYYoooöoYö.YOEE555555555555555555555E555555555E5555555E5555OOE&EO55555EEO&&&OO&Y.ú
ö.YYYYYYöö...YYYYöYö.YYúú.öúöYYoOOEEE&O5O&YE5555EO&E&EEEOOEö&EoEEEEOEE&.ooooöú.YYYYúöYYYYY.ö.úö.YööYYYYYYööYöYYoooo&&...oEE555555555555555555555555555555555E5555555555555555555555EEEO&oOOO&ö˙
ööYYYöYYöö...YYYYöYö.YYúú.Yú.Yo&OOEEEoO55EYE5555EEE5&E55OOE.OE&55EEOEEOY&&ooYúúYooYúöYYYYY.ö....Y.öYYYYYYööYöYYYoooöo...&O5555555555555555555555555555555555555555555E555555555555EEEEEO&&OOO&ú
ööYYYöYYöö.úúöYYYöYöúYYYú.Y.öY&OOOEEE&O55EYE5555E&E5OE55OOEoEE5555EEEEE&EO&&o.úYooYúöYYYYYöö.úö.YööYYYYYYööYYYYooo&.Yo.öEE55555555555555555555555555555555555E5555555555555555555EEEEEEEO&&OOOY
ööYYYöYYööú˙úöYYYöYö.YYYú.Y.öoOOEEEEEEE555O55555E&E5OE55EEEE55555EEE5EEoEEOO&..oooYú.YYYYY.ö.úööYöYYYYYYYYöYYYöYo&&Y&O.YO55555555555555555555555EE555555555555E555555555E555555EEEEEEEEEEOo&OOY
ööYYYöYYööú˙úöYYYYY.úYYYúöY.YOOEEEEE55555EoE55555OE5OE55EEEO5555555E55E&EEEEOööoooYú.ooYYööö..ö.Y.öYYYYYYYöYYYYYo&&OOOöo5555555555555555555555555555555555555555555555555E555555EEEEEEEOEO&oOOY
ööYYYYYYööúö.öYYYYY.úYYY..Y.&OOEEEE5555E55&E5555E&O5OE55EEEO5555555E55E&5EEEEYY&&oYú.oooYööö..ö.YöYYooYYoYöYöYYo&&OOOOoO555555555555555555555555555555555555555555555555555555555EEEEEEEEOO&oOY
ööYYYöYYöö..ööYYYYYöúYYYú.Yö&EEE555555EE55O555555OO5&E55EEEO5555555E55Eo55EEEYoO&&Yú.oooYö.ö..Y.Y.öooooooo.YYoo&&OO&&OO55555555555555555555555555555555555555555555555555555E55555EEEEEEEEO&o&Y
ööYYYöYYöö..ööYYYYYö.YYööYoöO5555555555E55O555555OE5OE55EE5O5555555E55OY555EEYoOOO&ö&&&&oY.Y..Y.o.öYY&&&&oööYoo&OOE&&&E55E555555555555555555555E55EEE55E555555555555555555555E55555EEEEEEEOO&oY
YöYYööYYYö...öYYYYYö.YY.öoO&E5555555555E55o55555E&O5OE55EE5E5555555E55Eo5555EYoOEE&öOOOO&oöoYöoY&YYooOOOO&YYY&oOE555&O5EEEE555555555EOoEEEOEEEEEEOOo&&OO&OEO&EE&OE&EE555555555555555EEEEEEEEO&ö
YöYYYöYYYö.öööYYYYYöúYö.YO5O5555555555EE5EoE5555E&O5E55555EO5555555E555E55555ooOEO&.OOOO&oö&oYoY&ooooOO&&oYöö&&EE55Oo55EEEE5555555EEEEöYOoYOO&ú&EOE.OEE&O&EOöEEOúOEEEE5555555555555555EEEEEEEOY
YöYYööYYYö.öööYYYYYö.YYYOE5O5555555555EE55&55555Oo&E555555EO5555555E555E55555&OEEEYúoOOO&YYoYöYö&YYYY&&&&oYöYOE5555&E5E55555555555EEEEooYOoO&O&öOOE.&OO&oYOOöOEO&öOEEEE5555555555555555EEEEEEEY
YöYYööYYöö..ööYYYYYöú&&&O55O5555555555EO55O55555O&&E555555EO5555555E555E55555&OEEE&öYOO&oYYoö.Yö&öYYo&&&&&&Y&OE555OO55555555555555555EO5EEEEEEEEEEEOEEEEEEOOOEOOEO&E55E55555555555555555EEEEEEY
YöYYYöYYööööööYYYYoö.EEOEE5O5555555555EE5E&555555OE55555555O555555EE555E55555&O555Eoö&O&oY.YööYö&öYYY&&&OOOo&EE55EYE5E55555E5EEE&OOEEEOOOEE&OEEEOOOE5EEEEEOOOEEEEOOEE&OOEEE55555555555555EEOEEY
YöYYYYYööö.öööYo&&O&öEEOEE5O5555555555EE5EoE55555&O55555555&5555555E555E55555&O5555EöOO&oYöYööYö&YYYo&OOEOO&OEEE5Y&EE555555EEEEEöOoEEEö&OEOö&EEoYEOúOOo.OO&öOoYOYo&OOo&EYOEEEE5555555555555EEEY
YöYYYYYYYöööYY&OEEEEo5EOEE5O5555555555EE5EO555555O555555555&55555555555E55555&O55555YEOO&oYYööYö&öoYYOEEEEE&&EOE&oEEE555555EEEEEö&ö&OOöOOOOöOEO&YEOöO&&YoO&.O&.EooOOEo&EYOEEEE55555555555555EEY
YöYYYYYYööööY&EE555E&5OOEE5OE555555555EE5EO555555E55555555EO55555555555555555&E5555Eo5EO&oYY&öYY&YoooEE55EO&oOO&öOEE55555555EEEEoOE&OO&OOEE&OOOEEOOEEOEE&EE&O&OEOOOOEOOOEE5555555555555555555EY
YöYYYYYYööö&OE55555E&5OOOE5O5555555555EE5EO555555E555555555O555555E5555555555&&55555&55EO&öo&oYY&Yo&oEE55EEOoO&.YEEE555555E555555555555555555EEEEEEEEEEEE5EEE555555555555555555555555555555555o

Fichier généré par IMG-TXT avec les parametres : Gamma = 14, Palette = 11, Taille du texte = 107 x 191 caracteres.